Wynagrodzenie pracowników naukowych

0

Kwoty uznane za satysfakcjonujące zarobki zgłaszane przez samych pracowników naukowych nie były zbyt wysokie, jeżeli porównać je z możliwościami zarobkowymi osób na wysokich stanowiskach lub wysoko kwalifikowanych w różnych sektorach gospodarki i administracji państwowej. Jednocześnie należy podkreślić dużą zgodność propozycji w tej sprawie. Można przypuszczać, że na omawiane tu poglądy ma wpływ wiele czynników, w tym najważniejsze wydają się relatywnie niskie place obecnie, przekonanie o ograniczonych możliwościach budżetu państwa oraz określona definicja pracy w szkole wyższej, a więc takiej pracy, która umożliwia lub sprzyja swobodnemu gospodarowaniu czasem i zarabianiu poza podstawowym miejscem zatrudnienia lub podstawowymi obowiązkami. Trudno bowiem przypuszczać, aby rzeczywiście większość pracowników szkół wyższych była przekonana, że zdolny, młody człowiek, podejmując pracę na uczelni za wynagrodzenie nie przekraczające 6 min zl (co w momencie prowadzenia badań wynosiło około 300 dolarów), poświęci wsz/stkie swoje zdolności i cały swój czas pracy na rzecz uczelni, a także własny rozwój naukowy, aby po latach pracy, osiągnąwszy najwyższą pozycję naukową oraz wysokie stanowisko, jego wynagrodzenie wynosiło około 20 min zl, a więc mniej więcej 1000 dolarów.

Wydaje się, że wynagrodzenie to relatywnie byłoby ciągle za niskie i szkoła wyższa nie stanie się konkurencyjna w stosunku do pracodawców „przechwytujących” zdolnych absolwentów niektórych wydziałów. Takie wynagrodzenie nie będzie w stanie przyciągnąć do uczelni najzdolniejszych absolwentów, którym będzie zależeć na uzyskaniu wysokich zarobków i będzie to jedyny lub najważniejszy motyw podejmowania pracy zawodowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>