Założenia systemu akredytacyjnego SEM FORUM

0

Prace nad systemem akredytacyjnym SEM FORUM, poprzedzone środowiskową dyskusją, rozpoczęto wiosną 1994 r.3. Z inicjatywy czterech szkół biznesu działających pod patronatem brytyjskiego Funduszu Know-How opracowana została wstępna wersja standardów jakości i zasad prowadzenia działalności akredytacyjnej dotyczących dwóch typów programów kształcenia menedżerskiego przeznaczonych dla menedżerów-praktyków:

– 1) dwuletniego programu Master of Business Administration,

– 2) rocznego programu „Studium Menedżerskie”.

Rozwiązania wypracowane w gronie czterech szkól zostały zaprezentowane pozostałym członkom FORUM na konferencji „Standardy jakości w kształceniu menedżerów” zorganizowanej w Kazimierzu w dniach 17-18 czerwca 1994 r. Zyskały one ich akceptację, co w elekcie doprowadziło do podpisania w Warszawie w dniu 4 lipca 1994 r. Porozumienia szkói biznesu na rzecz jakości kształcenia. Głównymi celami Porozumienia działającego w ramach SEM FORUM są: uzgodnienie i upowszechnienie standardów jakości kształcenia oraz stworzenie systemu akredytacji programów i szkół. Konstrukcja przyjętego przez Porozumienie systemu akredytacyjnego opiera się na następujących założeniach:

– 1) akredytowane będą programy, a nie szkoły:

– 2) działalność akredytacyjną będzie prowadzić Komisja Akredytacyjna powołana przez Zarząd SEM FORUM oraz szkoły – sygnatariuszy Porozumienia, które poddadzą swe programy ocenie:

– 3) procedura akredytacyjna składać się będzie z trzech podstawowych przedsięwzięć:

– samooceny dokonywanej przez szkołę,

– oceny zespołu składającego się z przedstawicieli innych szkół (tzw. peer review),

– decyzji o akredytacji podejmowanej przez Komisję Akredytacyjną na podstawie zgromadzonych informacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>