Zasada elastycznego tempa studiowania

0

Konsekwencją wprowadzenia zasady elastycznego tempa studiowania jest wyeliminowanie z regulaminu studiów pojęć „urlop” oraz „powtarzanie roku (semestru) studiów”. Student, który spełnia warunki udzielenia urlopu (losowego, okolicznościowego, bezwarunkowego), zapisane w tradycyjnych regulaminach, ma możliwość „samourlopowania”. Jedynie w przypadku dłuższej niezdolności do nauki, orzeczonej przez komisję lekarską, dającej tradycyjnie podstawy do udzielenia urlopu zdrowotnego, dziekan może złagodzić wymagania rejestracyjne lub zezwolić na ponowną rejestrację na tym samym semestrze. Likwidacja urlopów przyczynia się nie tylko do eliminacji konieczności wnikliwego rozpatrywania przez dziekana znacznej liczby (niekiedy ponad stu w semestrze) podań o urlopy, ale przede wszystkim eliminuje konieczność prowadzenia nie zawsze przyjemnych, a niekiedy – przy łatwo zauważalnej fikcyjności przytaczanych w podaniu argumentów-wręcz żenujących dla obu stron rozmów dziekana ze studentami. W świetle przedstawionych ustaleń regulaminowych jest także oczywiste, że w systemie elastycznym nie zachodzi potrzeba powtarzania semestru bądź roku studiów.

Zasada elastycznego tempa studiowania, stanowiąca jeden z najbardziej znamiennych elementów elastycznego systemu studiów, została wprowadzona na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w roku 1990 i jej funkcjonowanie jest bardzo pozytywnie oceniane zarówno przez studentów, jak i przez władze dziekańskie. Jednym z przejawów „obopólnych” korzyści z wprowadzenia tej zasady jest znaczny, około dwukrotny, spadek liczby wnoszonych przez studentów odwołań od decyzji rejestracyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>