Zawartość promieniotwórczego izotopu węgla

0

Podstawową zasadą leżącą u podłoża wszystkich metod datowania za pomocą izotopów promieniotwórczych jest stałość okresu połowicznego rozpadu wszystkich atomów rozpadających sią. Zagadnienie to było już omawiane (3. na s. 213). Dr W. F. Libby z Ameryki stwierdził, że wszystkie substancje roślinne i zwierzęce zawierają węgiel i że węgiel z natury rzeczy składa się głównie z połączenia dwóch izotopów: jednego stałego i jednego promieniotwórczego, czyli niestałego. W związku z tym wszystkie martwe substancje roślinne i zwierzęce zawierają mniejszą, niż materia żywa ilość izotopu niestałego na jednostkę wagi węgla stałego. Materia żywa ma taki sam procent węgla promieniotwórczego, jaki normalnie znajduje się w powietrzu, ponieważ rośliny wchłaniają węgiel z powietrza w trakcie procesu „oddychania”, zwierzęta zaś żywią się materią roślinną, czy to bezpośrednio, czy pośrednio. W związku z tym wszystkie żywe materie zawierają węgiel, przy czym stosunek węgla promieniotwórczego do węgla stałego jest równy stosunkowi, jaki spotyka się w atmosferze. Okres połowicznego rozpadu węgla promieniotwórczego, według najnowszych pomiarów wynosi 5570 lat. Tak więc każda dana początkowa ilość węgla promieniotwórczego zmniejsza się do połowy w okresie tych 5570 lat, do jednej czwartej w czasie dwukrot-

Radiocarbon Dating, 1952. nie dłuższym, do jednej ósmej w okresie czterokrotnie dłuższym, czyli 22 280 lat, itd. Trudno jest zmierzyć bardzo małą ilość węgla promieniotwórczego w porównaniu do węgla stałego po około 40 000 latach, gdyż wciąż istnieją trudności techniczne w dokonywaniu pomiarów bardzo małych procentów izotopów promieniotwórczych w mieszaninie, w której głównym składnikiem jest węgiel stały. W związku z tym metoda izotopów promieniotwórczych, stosowana przy ustalaniu wieku kości zwierzęcia, które żyło 50 000 lat temu, nie da zbyt dokładnych wyników, natomiast dla okresów krótszych okazała się niezwykle cenna, a niewątpliwie w niedługim już czasie, wskutek ulepszenia techniki jej stosowania, obejmie swym zasięgiem okresy rzędu 100 000 lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>