Znaczny wzrost rozwoju człowieka

0

Dzisiaj, w XX wieku, człowiek opanował energię atomową – siłę około 9 milionów razy potężniejszą od jakiejkolwiek znanej w przeszłości. Stanowi to jednak odrębny punkt na podniesionej w górę linii wykresów rozwój kulturowy/czas. To nowe źródło niezmiernej potęgi właściwie zastosowane może przynieść ludzkości ogromne korzyści, których dotychczas nie była w stanie osiągnąć.

Wzrost tempa rozwoju jest tak znaczny, że człowiek musi zdać sobie sprawę z konieczności natychmiastowego działania i kontroli. Mamut nie mógł w żaden sposób przyspieszyć swego cielesnego przystosowania do nadchodzącego ciepłego klimatu, który nastąpił po zlodowaceniu Wiirm, musiał więc wyginąć. Człowiek natomiast może dzięki wysiłkowi umysłowemu, przyspieszyć swe kulturowe przystosowanie do kulturowych sił, jeżeli uzna to za stosowne. Ashley Montagu w Physical Anthropology podkreśla, że „człowiek dysponuje potężniejszymi środkami osiągnięcia natychmiastowego… przystosowania, niż jakikolwiek inny gatunek biologiczny” i „osiągnął panowanie nad zmieniającym się środowiskiem świata, nie mające precedensu w historii ewolucji organicznej”. Tak więc przedstawia się potęga człowieka w przystosowaniu się do nowego otoczenia kulturowego, które zaczyna on obecnie dokładniej poznawać. Nie nauczył się jeszcze, jak panować nad energią atomową, a właściwie opanował ją, lecz musi jeszcze nauczyć się, jak jej używać. Jeśli bowiem użyje jej jako narzędzia wojny – doprowadzi do wyniszczenia ludzkości, jeżeli jednak zastosuje ją jako narzędzie pokoju – wówczas wykresy rozwoju kulturowego podniosą się w górę i wznosić się będą w coraz bardziej wzrastającym tempie, Obrazując tym samym niezwykły postęp człowieka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>